Usluge

Livenje aluminijuma pod pritiskom

Livenje zamka pod pritiskom

Livenje u kokile

Livenje mesinga

Galvanska zaštita

Mehanička obrada odlivaka