Livenje zamka pod pritiskom

Livenje zamka se radi na presi 125 t toplokomarnoj ili na presama sa hladnom komorom ako je serija mala.